راهکار جامع رفاهیات سازمان

image
image

راهکار جامع رفاهیات سازمان

بخش رفاهیات هر سازمان بزرگ با راهکار ما می توانند در بخش های مختلف امکانات و گوشش های خود را مدیریت کنند.

زیر سیستم ها

رزرواسیون

ادامه خواندن

کسر اقساط

ادامه خواندن

فروشگاه طرف قرارداد

ادامه خواندن

ورزش و باشگاه

ادامه خواندن

مدیریت اماکن فرهنگی و تالار

ادامه خواندن

مدیریت درمانگاه

ادامه خواندن

بیمه تکمیلی

ادامه خواندن

رزرو غذا و رستوران

ادامه خواندن

کمک هزینه و پاداش ها

ادامه خواندن

معرفی

مشتری

جیمز اندرسون

دسته بندی

ساس، مارکتینگ

تاریخ

28 دی 1398

اشتراک گذاری

مشتریان ما